تتا توانایی تولیدات البرز فروش محصولات و تولیدات کارخانجات اطلاعات ,

menuordersearch
ttaland.com
قبلی
آبمیوه تخم شربتی 24 عددی در 7 طعم 4 شرینگ 6 تاییآب معدنی بطری 0/5 لیتری(باکس 12 عددی 10 بسته)کفش مشکی پاشنه پهن بند دور مچ سرزمین چرمکنسرو رب یک کیلویی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)هود آشپزخانه مدل 3060 کلید لمسی ساریسا
بعدی
تبلیغاتتبلیغات	تبلیغات

صنعتی

+ لیست کامل
شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(25متر)
شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(25متر)
شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(25متر)

شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(25متر)

145,200 تومان
شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(20متر)
شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(20متر)
شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(20متر)

شیلنگ PVC داخل سفید رویه رنگی (آبی-قرمز-سبز-زرد) 2 سانتی متری اطلس(20متر)

116,600 تومان
شیلنگ خطی کویت 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ خطی کویت 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ خطی کویت 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ خطی کویت 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

387,750 تومان
شیلنگ خطی کویت 2سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ خطی کویت 2سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ خطی کویت 2سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ خطی کویت 2سانتی متری اطلس(50متر)

218,900 تومان
شیلنگ سه لایه آجدار 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ سه لایه آجدار 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

323,400 تومان
شیلنگ سه لایه آجدار 2 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار 2 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار 2 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ سه لایه آجدار 2 سانتی متری اطلس(50متر)

206,800 تومان
شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 3 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 3 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 3 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 3 سانتی متری اطلس(50متر)

542,850 تومان
شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ سه لایه آجدار سنگین 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

413,600 تومان
شیلنگ طرح آلمان کریستال سنگین 2 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ طرح آلمان کریستال سنگین 2 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ طرح آلمان کریستال سنگین 2 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ طرح آلمان کریستال سنگین 2 سانتی متری اطلس(50متر)

180,950 تومان
شیلنگ سه لایه داخل مشکی 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه داخل مشکی 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)
شیلنگ سه لایه داخل مشکی 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

شیلنگ سه لایه داخل مشکی 2/5 سانتی متری اطلس(50متر)

411,400 تومان

تجهیزات برق

+ لیست کامل
لامپ ال ای دی حبابی (های پاور) 12 وات مدل T60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی (های پاور) 12 وات مدل T60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی (های پاور) 12 وات مدل T60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

لامپ ال ای دی حبابی (های پاور) 12 وات مدل T60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

9,268,850 تومان
لامپ ال ای دی حبابی مدل R63 نمانور(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی مدل R63 نمانور(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی مدل R63 نمانور(کارتن 500 عددی)

لامپ ال ای دی حبابی مدل R63 نمانور(کارتن 500 عددی)

9,600,350 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 8 وات مدل A60 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 8 وات مدل A60 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 8 وات مدل A60 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)

لامپ ال ای دی حبابی 8 وات مدل A60 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)

10,667,150 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور قرمز(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور قرمز(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور قرمز(کارتن 500 عددی)

لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور قرمز(کارتن 500 عددی)

7,454,450 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور سبز(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور سبز(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور سبز(کارتن 500 عددی)

لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور سبز(کارتن 500 عددی)

7,454,450 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)
لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)

لامپ ال ای دی حبابی 3 وات مدل B45 نمانور- نور آبی(کارتن 500 عددی)

7,454,450 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 20 وات مدل A80 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 20 وات مدل A80 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 20 وات مدل A80 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

لامپ ال ای دی حبابی 20 وات مدل A80 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

16,100,000 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 15 وات مدل A70 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 15 وات مدل A70 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 15 وات مدل A70 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

لامپ ال ای دی حبابی 15 وات مدل A70 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

10,637,500 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 12 وات مدل A65 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 12 وات مدل A65 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 12 وات مدل A65 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

لامپ ال ای دی حبابی 12 وات مدل A65 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

8,970,000 تومان
لامپ ال ای دی حبابی 9 وات مدل A60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 9 وات مدل A60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)
لامپ ال ای دی حبابی 9 وات مدل A60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

لامپ ال ای دی حبابی 9 وات مدل A60 نمانور- نور آفتابی(500 عدد)

7,590,000 تومان

آرایشی و بهداشتی

+ لیست کامل
مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی

308,000 تومان
مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی

308,000 تومان
مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی

308,000 تومان
مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی

308,000 تومان
مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی

308,000 تومان
مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 103 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد 103 نوکس بل پک 14 عددی

308,000 تومان
رژ لب مدادی کد 423 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 423 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی

مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی

448,000 تومان
رژ لب مدادی کد 433 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 433 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 433 نوکس بل پک 14 عددی

رژ لب مدادی کد 433 نوکس بل پک 14 عددی

448,000 تومان
رژ لب مدادی کد 430 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 430 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 430 نوکس بل پک 14 عددی

رژ لب مدادی کد 430 نوکس بل پک 14 عددی

448,000 تومان
رژ لب مدادی کد 428 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 428 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 428 نوکس بل پک 14 عددی

رژ لب مدادی کد 428 نوکس بل پک 14 عددی

448,000 تومان

نوشیدنی ها

+ لیست کامل
آب انار 220 سی سی 24 عددی هرمود
آب انار 220 سی سی 24 عددی هرمود
آب انار 220 سی سی 24 عددی هرمود

آب انار 220 سی سی 24 عددی هرمود

60,000 تومان
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش

آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش

25,000 تومان
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف

آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف

18,000 تومان
آب معدنی بطری 0/5 لیتری(باکس 12 عددی 10بسته)
آب معدنی بطری 0/5 لیتری(باکس 12 عددی 10بسته)
آب معدنی بطری 0/5 لیتری(باکس 12 عددی 10 بسته)

آب معدنی بطری 0/5 لیتری(باکس 12 عددی 10 بسته)

18,000 تومان
آب آلوورا 1.5لیتری 6 عددی
آب آلوورا 1.5لیتری 6 عددی
آب آلوورا 1/5 لیتری 6 عددی

آب آلوورا 1/5 لیتری 6 عددی

90,000 تومان
آب آلوورا 500 سی سی 12 عددی
آب آلوورا 500 سی سی 12 عددی
آب آلوورا 500 سی سی 12 عددی

آب آلوورا 500 سی سی 12 عددی

84,000 تومان
آب آلوورا 250 سی سی 24 عددی
آب آلوورا 250 سی سی 24 عددی
آب آلوورا 250 سی سی 24 عددی

آب آلوورا 250 سی سی 24 عددی

120,000 تومان
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی

آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی

168,000 تومان
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)

آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)

38,000 تومان
آب معدنی گالن 5 لیتری(باکس 4 عددی)
آب معدنی گالن 5 لیتری(باکس 4 عددی)
آب معدنی گالن 5 لیتری(4عددی)

آب معدنی گالن 5 لیتری(4عددی)

24,000 تومان

مواد غذایی

+ لیست کامل
کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)
کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)
کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)

کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)

192,000 تومان
کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه دو انتخاب(کارتن 12 عددی)
کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه دو انتخاب(کارتن 12 عددی)
کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه دو انتخاب(کارتن 12 عددی)

کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه دو انتخاب(کارتن 12 عددی)

127,200 تومان
کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه یک انتخاب(کارتن 12عددی)
کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه یک انتخاب(کارتن 12عددی)
کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه یک انتخاب(کارتن 12عددی)

کمپوت گیلاس 420 گرمی درجه یک انتخاب(کارتن 12عددی)

168,000 تومان
شور مخلوط 670 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
شور مخلوط 670 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
شور مخلوط 670 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
شور مخلوط 670 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)

شور مخلوط 670 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)

124,000 تومان
کنسرو رب 420 گرمی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو رب 420 گرمی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو رب 420 گرمی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)

کنسرو رب 420 گرمی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)

180,000 تومان
کنسرو رب یک کیلویی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو رب یک کیلویی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو رب یک کیلویی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)

کنسرو رب یک کیلویی آسان بازشو انتخاب(کارتن 12عددی)

264,000 تومان
کنسرو جوانه گندم و ذرت شیرین 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو جوانه گندم و ذرت شیرین 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو جوانه گندم و ذرت شیرین 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)

کنسرو جوانه گندم و ذرت شیرین 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)

119,000 تومان
زیتون شور اسلایس شده 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)
زیتون شور اسلایس شده 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)
زیتون شور اسلایس شده 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)

زیتون شور اسلایس شده 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)

282,000 تومان
زیتون شور با هسته 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)
زیتون شور با هسته 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)
زیتون شور با هسته 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)

زیتون شور با هسته 670 گرمی انتخاب(کارتن 12 عددی)

237,600 تومان
کنسرو مخلوط جوانه با لوبیا 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو مخلوط جوانه با لوبیا 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)
کنسرو مخلوط جوانه با لوبیا 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)

کنسرو مخلوط جوانه با لوبیا 420 گرمی انتخاب(کارتن 12عددی)

114,000 تومان

صبحانه

+ لیست کامل
بالشی با طعم قهوه (کارتن 12 عدد 375 گرمی)
بالشی با طعم قهوه (کارتن 12 عدد 375 گرمی)
 بالشی با طعم قهوه (کارتن 12 عدد 375 گرمی)

بالشی با طعم قهوه (کارتن 12 عدد 375 گرمی)

348,000 تومان
ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه چوکو مولتی (پک 8 تایی) 10عدد
ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه چوکو مولتی (پک 8 تایی) 10عدد
ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه چوکو مولتی (پک 8 تایی) 10عدد

ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه چوکو مولتی (پک 8 تایی) 10عدد

290,000 تومان
ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه(پک 8 تایی) 10 عدد
ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه(پک 8 تایی) 10 عدد
ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه(پک 8 تایی) 10 عدد

ولوتینا در اشکال جذاب کودکانه(پک 8 تایی) 10 عدد

290,000 تومان
ولوتینا خرسی با روکش کاکائو (کارتن 12 عدد 375 گرمی )
ولوتینا خرسی با روکش کاکائو (کارتن 12 عدد 375 گرمی )
ولوتینا خرسی با روکش کاکائو (کارتن 12 عدد 375 گرمی )

ولوتینا خرسی با روکش کاکائو (کارتن 12 عدد 375 گرمی )

324,000 تومان
ولوتینا باغ وحش با روکش کاکائو و ساده (کارتن 12 عدد 375 گرمی))
ولوتینا باغ وحش با روکش کاکائو و ساده (کارتن 12 عدد 375 گرمی))
ولوتینا باغ وحش با روکش کاکائو و ساده (کارتن 12 عدد 375 گرمی))

ولوتینا باغ وحش با روکش کاکائو و ساده (کارتن 12 عدد 375 گرمی))

324,000 تومان
ولوتینا بالشی با طعم شکلات (کارتن 12 عدد 375 گرمی)
ولوتینا بالشی با طعم شکلات (کارتن 12 عدد 375 گرمی)
ولوتینا بالشی با طعم شکلات (کارتن 12 عدد 375 گرمی)

ولوتینا بالشی با طعم شکلات (کارتن 12 عدد 375 گرمی)

324,000 تومان
ولوتینا بالشی با طعم توت فرنگی (کارتن 12 عدد 375 گرمی)
ولوتینا بالشی با طعم توت فرنگی (کارتن 12 عدد 375 گرمی)
ولوتینا بالشی با طعم توت فرنگی (کارتن 12 عدد 375 گرمی)

ولوتینا بالشی با طعم توت فرنگی (کارتن 12 عدد 375 گرمی)

348,000 تومان
ولوتینا بالشی با طعم پرتقال (کارتن 12 عددی 375 گرمی))
ولوتینا بالشی با طعم پرتقال (کارتن 12 عددی 375 گرمی))
ولوتینا بالشی با طعم پرتقال (کارتن 12 عدد 375 گرمی))

ولوتینا بالشی با طعم پرتقال (کارتن 12 عدد 375 گرمی))

324,000 تومان
ولوتینا فیتنس ساده (کارتن 12 عددی 375 گرمی)
ولوتینا فیتنس ساده (کارتن 12 عددی 375 گرمی)
ولوتینا فیتنس ساده (کارتن 12 عددی 375 گرمی)

ولوتینا فیتنس ساده (کارتن 12 عددی 375 گرمی)

324,000 تومان
ولوتینا قلبی با روکش کاکائو (کارتن 12 بسته ای 375 گرمی)
ولوتینا قلبی با روکش کاکائو (کارتن 12 بسته ای 375 گرمی)
ولوتینا قلبی با روکش کاکائو (کارتن 12 بسته ای 375 گرمی)

ولوتینا قلبی با روکش کاکائو (کارتن 12 بسته ای 375 گرمی)

324,000 تومان

خانه و آشپزخانه

+ لیست کامل
هود آشپزخانه مدل 3080 کلید لمسی-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3080 کلید لمسی-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3090 کلید لمسی-جک دار ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3090 کلید لمسی-جک دار ساریسا

826,100 تومان
هود آشپزخانه مدل 3070 کلید لمسی-موتور توربو-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3070 کلید لمسی-موتور توربو-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3070 کلید لمسی-موتور توربو-جک دار ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3070 کلید لمسی-موتور توربو-جک دار ساریسا

826,100 تومان
هود آشپزخانه مدل 3060 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3060 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3060 کلید لمسی ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3060 کلید لمسی ساریسا

716,000 تومان
هود آشپزخانه مدل 3050 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3050 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3050 کلید لمسی ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3050 کلید لمسی ساریسا

710,600 تومان
اجاق گاز مدل پلوپز وسط 5015 ساریسا
اجاق گاز مدل پلوپز وسط 5015 ساریسا
اجاق گاز مدل پلوپز وسط 5015 ساریسا

اجاق گاز مدل پلوپز وسط 5015 ساریسا

866,800 تومان
هود آشپزخانه مدل 3040 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3040 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3040 کلید لمسی ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3040 کلید لمسی ساریسا

705,100 تومان
هود آشپزخانه مدل 3030 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3030 کلید لمسی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3030 کلید لمسی ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3030 کلید لمسی ساریسا

693,000 تومان
هود آشپزخانه کلید لمسی کد 3020 ساریسا
هود آشپزخانه کلید لمسی کد 3020 ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3020 کلید لمسی ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3020 کلید لمسی ساریسا

687,500 تومان
هود آشپزخانه مدل 3010 کلید مکانیکی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3010 کلید مکانیکی ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3010 کلید مکانیکی ساریسا

هود آشپزخانه مدل 3010 کلید مکانیکی ساریسا

548,900 تومان
کیسه زباله 20 عددی لندنی تک رول فلامینگو(کارتن 90 بسته ای)
کیسه زباله 20 عددی لندنی تک رول فلامینگو(کارتن 90 بسته ای)
کیسه زباله 20 عددی لندنی تک رول فلامینگو(کارتن 90 بسته ای)

کیسه زباله 20 عددی لندنی تک رول فلامینگو(کارتن 90 بسته ای)

675,000 تومان

چرم

+ لیست کامل
کیف دسته چک سرزمین چرم
کیف دسته چک سرزمین چرم
کیف دسته چک سرزمین چرم

کیف دسته چک سرزمین چرم

206,000 تومان
کیف اداری مدیریتی چرم سرزمین چرم
کیف اداری مدیریتی چرم سرزمین چرم
کیف اداری چرم سرزمین چرم

کیف اداری چرم سرزمین چرم

1,200,000 تومان
کالج چرم منگوله دار سرزمین چرم
کالج چرم منگوله دار سرزمین چرم
کالج چرم منگوله دار سرزمین چرم

کالج چرم منگوله دار سرزمین چرم

450,000 تومان
کفش چرم مردانه قهوه ای سرزمین چرم
کفش چرم مردانه قهوه ای سرزمین چرم
کفش چرم مردانه قهوه ای سرزمین چرم

کفش چرم مردانه قهوه ای سرزمین چرم

550,000 تومان
کفش مردانه لژدار سرزمین چرم
کفش مردانه لژدار سرزمین چرم
کفش مردانه چرم لژدار سرزمین چرم

کفش مردانه چرم لژدار سرزمین چرم

450,000 تومان
کفش فلوتر مردانه قهوه ای سرزمین چرم
کفش فلوتر مردانه قهوه ای سرزمین چرم
کفش فلوتر مردانه قهوه ای سرزمین چرم

کفش فلوتر مردانه قهوه ای سرزمین چرم

550,000 تومان
کفش فولتر مردانه مشکی سرزمین چرم
کفش فولتر مردانه مشکی سرزمین چرم
کفش فولتر مردانه مشکی سرزمین چرم

کفش فولتر مردانه مشکی سرزمین چرم

730,000 تومان
کیف پاسپورتی سرزمین چرم
کیف پاسپورتی سرزمین چرم
کیف پاسپورتی سرزمین چرم

کیف پاسپورتی سرزمین چرم

390,000 تومان
کیف پاسپورتی سرزمین چرم
کیف پاسپورتی سرزمین چرم
کیف پاسپورتی سرزمین چرم

کیف پاسپورتی سرزمین چرم

380,000 تومان
کیف گردنی چرم سرزمین چرم
کیف گردنی چرم سرزمین چرم
کیف گردنی چرم سرزمین چرم

کیف گردنی چرم سرزمین چرم

290,000 تومان
پربازدیدترین کالاها
آبمیوه تخم شربتی در 7 طعم 24 عددی 4 شرینگ 6 تایی
آبمیوه تخم شربتی در 7 طعم 24 عددی 4 شرینگ 6 تایی
آبمیوه تخم شربتی 24 عددی در 7 طعم 4 شرینگ 6 تاییآبمیوه تخم شربتی 24 عددی در 7 طعم 4 شرینگ 6 تایی120,000 تومان
پاپ چیک 500 گرمی(کارتن 20 بسته ای)
پاپ چیک 500 گرمی(کارتن 20 بسته ای)
پاپ چیک 500 گرمی (کارتن 20 بسته ای)پاپ چیک 500 گرمی (کارتن 20 بسته ای)505,000 تومان
ست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرم
ست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرم
ست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرمست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرم880,000 تومان
کفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرم
کفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرم
کفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرمکفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرم480,000 تومان
جاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتوره 4000وات البرز
جاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتوره 4000وات البرز
جاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتورهجاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتوره2,100,000 تومان
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددیآبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی168,000 تومان
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)38,000 تومان
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرفآب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف18,000 تومان
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردشآب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش25,000 تومان
هود آشپزخانه مدل 3080 کلید لمسی-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3080 کلید لمسی-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3090 کلید لمسی-جک دار ساریساهود آشپزخانه مدل 3090 کلید لمسی-جک دار ساریسا826,100 تومان
پرفروشترین کالاها
آبمیوه تخم شربتی در 7 طعم 24 عددی 4 شرینگ 6 تایی
آبمیوه تخم شربتی در 7 طعم 24 عددی 4 شرینگ 6 تایی
آبمیوه تخم شربتی 24 عددی در 7 طعم 4 شرینگ 6 تاییآبمیوه تخم شربتی 24 عددی در 7 طعم 4 شرینگ 6 تایی120,000 تومان
پاپ چیک 500 گرمی(کارتن 20 بسته ای)
پاپ چیک 500 گرمی(کارتن 20 بسته ای)
پاپ چیک 500 گرمی (کارتن 20 بسته ای)پاپ چیک 500 گرمی (کارتن 20 بسته ای)505,000 تومان
ست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرم
ست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرم
ست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرمست چرم بزرگ 7 تکه مردانه سرزمین چرم880,000 تومان
کفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرم
کفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرم
کفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرمکفش چرم زنانه 5 سانت جلوباز بغل باز چسبی زرشکی سرزمین چرم480,000 تومان
جاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتوره 4000وات البرز
جاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتوره 4000وات البرز
جاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتورهجاروبرقی صنعتی آب و خاک اتوماتیک دو موتوره2,100,000 تومان
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی
آبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددیآبمیوه با قطعات نارگیل در 8 طعم 24 عددی168,000 تومان
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)
آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)آب معدنی گالن 10 لیتری(4 عددی)38,000 تومان
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف
آب معدنی 19 لیتری یکبار مصرفآب معدنی 19 لیتری یکبار مصرف18,000 تومان
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش
آب معدنی 19 لیتری با گالن در گردشآب معدنی 19 لیتری با گالن در گردش25,000 تومان
هود آشپزخانه مدل 3080 کلید لمسی-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3080 کلید لمسی-جک دار ساریسا
هود آشپزخانه مدل 3090 کلید لمسی-جک دار ساریساهود آشپزخانه مدل 3090 کلید لمسی-جک دار ساریسا826,100 تومان
برندهای ویژه
اویلا   فامیلا   کاندوم    شانا  سوپرایز  سرزمین چرم
جدیدترین کالاها + لیست کامل
کیف دسته چک سرزمین چرم
کیف دسته چک سرزمین چرم
کیف دسته چک سرزمین چرمکیف دسته چک سرزمین چرم206,000 تومان
کیف اداری مدیریتی چرم سرزمین چرم
کیف اداری مدیریتی چرم سرزمین چرم
کیف اداری چرم سرزمین چرمکیف اداری چرم سرزمین چرم1,200,000 تومان
کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)
کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)
کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)کمپوت گیلاس 500 گرمی ممتاز آناناسی(کارتن 12 عددی)192,000 تومان
مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد 108 نوکس بل پک 14 عددی308,000 تومان
مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد 107 نوکس بل پک 14 عددی308,000 تومان
مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد 106 نوکس بل پک 14 عددی308,000 تومان
مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد 105 نوکس بل پک 14 عددی308,000 تومان
مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد 104 نوکس بل پک 14 عددی308,000 تومان
مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد 103 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد 103 نوکس بل پک 14 عددی308,000 تومان
رژ لب مدادی کد 423 نوکس بل پک 14 عددی
رژ لب مدادی کد 423 نوکس بل پک 14 عددی
مداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددیمداد خط چشم کد103 نوکس بل پک 14 عددی448,000 تومان

دفتر مرکزی
البرز - کرج -فلکه اول گوهردشت -برج نیکامال -طبقه هشتم - واحد یک
دفتر تتا : جاده قدیم کرج به سمت هشتگرد بعد از تهراندشت مجموعه توانایی تولیدات البرز
دفتر پل فردیس : ابتدای جاده ملارد 200متر بعد از پمپ بنزین باران
info@ttaland.com